Fundacja Moja Przestrzeń

Fundację Wspierania Rozwoju Lokalnego „Moja Przestrzeń” utworzyliśmy na początku 2011 r. we Wrocławiu. Naszą intencją było powołanie do życia organizacji, która połączy nasze aspiracje, plany i marzenia. Posiadając wiele wspólnych doświadczeń zawodowych zdecydowaliśmy się na ich rozwijanie w nowej formie organizacyjnej.

Misją Fundacji jest wspieranie wszechstronnego rozwoju wspólnot lokalnych w różnych dziedzinach życia społecznego. Nasze naczelne hasło brzmi:Otwieramy Przestrzenie Rozwoju.

Działania fundacji koncentrują się na inicjowaniu przedsięwzięć wykorzystujących animację społeczną. Propagujemy ujęcie holistyczne i dlatego skupiamy się na następujących Przestrzeniach Rozwoju: Indywidualnej, Grupowej, Publicznej, Spontanicznej.

Jako zespół Fundacji jesteśmy od wielu lat związani są ze środowiskiem dolnośląskich organizacji pozarządowych. Posiadamy bogate doświadczenia i różnorodną wiedzę. Angażowaliśmy się w szereg projektów prospołecznych zarówno o zasięgu regionalnym jak i krajowym. Naszą siłą są partnerzy i przyjaciele na co dzień pracujący w administracji publicznej i biznesie. Duży nacisk kładziemy na współpracę z lokalnymi grupami, organizacjami i instytucjami – dzięki rozbudowanej sieci kontaktów mamy możliwość działania w wielu miejscach równocześnie. Czerpiemy przyjemność z pracy dla ludzi – jesteśmy otwarci na wszelkie inicjatywy służące rozwijaniu aktywności obywatelskiej, budowaniu zaufania społecznego, umiejętności współpracy.

Chętnie dzielimy się swoją wiedzą i umiejętnościami, a działania prowadzimy w oparciu o szkolenia i warsztaty, doradztwo indywidualne i grupowe oraz coaching. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej, a swoje cele statutowe realizuje poprzez działalność odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego.

Advertisements