Zapraszamy na kawiarenkę obywatelską – 26 listopada.

Prawdy i mity na temat działalności odpłatnej w organizacjach pozarządowych.

Zapraszamy do wzięcia udziału kawiarence obywatelskiej, która odbędzie się
w siedzibie Pełnomocnika Burmistrza ds. Uzależnień i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi przy ulicy Parkowej 9
 w godzinach 16:30 – 18:30, 26 listopada 2014.

Kawiarenka obywatelska to spotkanie, podczas którego przy kawie I herbacie zachęcimy Panstwa do dyskusji nt. dzialalności odpłatnej w organizacjach pozarzadowych. Co jest a co nie jest działalnością odpłatną? Jakie są warunki jej prowadzenia? Jak organizacje zgodnie z prawem mogą prowadzić działalność odpłatną?

Temat kawiarenki związany jest bezpośrednio z procesem tworzenia Gminnej Strategii Integracji Społecznej i Rozwiązywania Problemów Społecznych, w której jednym  z kluczowych obszarów jest aktywność obywatelska i współpraca lokalna. Ponadto temat został zaproponowany na podstawie licznych rozmów
z reprezentantami środowiska organizacji pozarządowych w kontekście realiacji Gminnego Programu Współpracy na rok 2015.

Jak zgłosić swój udział?

W związku z tym, że dysponujemy ograniczoną liczbą miejsc – aby wziąć udział
 w kawiarence prosimy o przysłanie zgłoszenia na adres: kontakt@moja-przestrzen.pl; lub telefoniczne potwierdzenia udziału: 71 310 14 55  lub 508-505-916  do 25 listopada 2014.

Spotkanie organizowane jest w ramach projektu „Obornickie Konsultacje Społeczne”; realizowanego  przez Fundację Wspierania Rozwoju Lokalnego „Moja Przestrzeń”  w partnerstwie z gminą Oborniki Śląskie. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s