Warsztaty konsultacyjne dot. Programu Współpracy – 11 czerwca Kuraszków – zapraszamy!

Serdecznie zapraszamy do włączenia się w proces konsultowania Programu Współpracy Gminy Oborniki Śląskie z organizacjami pozarządowymi. Zaproszenie kierujemy do przedstawicieli samorządu lokalnego i organizacji pozarządowych. Głęboko wierzymy, że szerokie zaangażowanie w diagnozowanie problemów i potrzeb społecznych, określanie celów i możliwych scenariuszy rozwoju gminy przyczyni się do osiągnięcia wymiernych efektów. Pragniemy, aby opracowany Program odzwierciedlał potrzeby, aspiracje i marzenia mieszkańców gminy Oborniki Śląskie.

 

Podczas warsztatu zostaną wypracowane główne cele, które zostaną zawarte w „Programie Współpracy Gminy Oborniki Śląskie z organizacjami pozarządowymi. Warsztaty odbędą się 11 czerwca 2014 r. w Klubie Rolnika w Kuraszkowie, ul. Lipowa 69 (w godzinach – 15.30-20.00).

 

Aby wziąć udział w warsztatach prosimy o wypełnienie poniższego formularza zgłoszeniowego i przesłanie na adres mailowybiuobo@wp.pldo dnia 9 czerwca 2014 lub dostarczenie osobiście do p. Ewy Brzegowskiej (Biuro Pełnomocnika Burmistrza, ul. Parkowa 9, Oborniki Śląskie).

formularz zgłoszeniowy WARSZTAT KONSULTACYJNY – 11.06.2014 KURASZKÓW

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s